Ligestillingsredegørelserne 2007

Resultaterne af ligestillingsredegørelser fra stat, regioner og kommuner blev offentliggjort den 24. januar 2008. Resultaterne er samlet i hovedrapporten for 2007

Hovedresultaterne af ligestillingsredegørelserne viser følgende:

  • Størstedelen af de offentlige arbejdspladser har formuleret politik og/eller mål for ligestilling. I de fleste tilfælde berører politik og mål alene personaleområdet og ikke serviceydelser eller forvaltning.
  • Omkring hver femte topleder i stat, region og kommune er kvinde. Dermed er der i dag potentiale og talentmasse i medarbejdergruppen, som måske går tabt. På de mellemste ledelsesniveuaer har kommunerne en nogenlunde ligelig kønsfordeling og dermed også et rekrutteringsgrundlag.
  • Ministerierne er i front, når der gælder om at indarbejde ligestilling i det daglige arbejde, fx i lovgivning og kampagner. Kun enkelte kommuner, regioner og statslige institutioner arbejder systematisk med ligestilling i deres service til borgerne.
  • De relativt få virksomheder, institutioner eller ledere, der har ligestilling i deres resultatkontrakt (staten), præsterer de bedste resultater på ligestillingsområdet.
  • Kommunerne er kvindearbejdspladser. 75 % af medarbejderne i kommunerne er kvinder. I staten er arbejdspladserne mere kønsblandede, men begge steder er mange job enten et "kvindejob" eller et "mandejob".