Om ligestillingsredegørelserne 2007

Ifølge ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Alle ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte, regioner og kommuner skal hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som kan give alle interesserede et indblik i den samlede offentlige sektors indsats for at fremme ligestilling.

På hjemmesiden kan du finde resultater fra ligestillingsredegørelserne i 2007, ligesom resultaterne fra tidligere redegørelser i 2003 og 2005. Hjemmesiden indeholder også værktøj til kønsmainstreaming i kommunerne, film og gode eksempler fra stat, regioner og kommuner. Har du erfaringer med arbejdet med ligestilling i det offentlige eller gode eksempler på indsatser, som fremmer ligestilling er du velkommen til at kontakte Ligestillingsafdelingen på lige@lige.dk.

I år består ligestillingsredegørelserne for stat, kommuner og regioner af tre dele; politiske målsætninger og resultater i ligestillingsarbejdet, personaleforhold samt kønsmainstreaming.

Læs mere om ligestillingsredegørelserne for 2007 her og se de spørgsmål, som ministerier, statslige organisationer, regioner og kommuner har svaret på:

Vejledning om kommuner og regioners ligestillingsredegørelser
Vejledning om ministerier og statslige institutioners ligestillingsredegørelser

Redegørelsernes vurderingsgrundlag

Redegørelserne er blevet vurderet ud fra et pointsystem, hvor svar på en række af spørgsmålene i spørgeskemaet udløser enten 5 point, 2 point eller 0 point. Hvert af de tre områder ligestillingspolitik på forvaltnings- og serviceområder, personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet og kønsmainstreaming vægter lige højt i den samlede opgørelse af den enkelte institutions resultat. Du kan læse mere om pointsystemerne her:

Pointsystem kommuner/regioner
Pointsystem ministerier og statslige institutioner

Efter pointene er afgivet er kommuner, regioner og statslige institutioner blevet vurderet ud fra i hvor høj grad institutionen arbejder med ligestilling. Er institutionen blevet grøn, arbejdes der meget med ligestilling, er institutionen gul arbejdes der mindre med ligestilling og er institutionen rød arbejdes der kun lidt med ligestilling. Læs mere om vurderingsgrundlaget her:

Benchmark af kommuner, regioner og statslige institutioner